Traumaprotocol

Clavicula fractuur

Test: sensibiliteit en motoriek van de hand

Xft.: Clavicula + schouder   AP-opname is meestal voldoende

clav2

Behandeling volwassenen

Conservatief:
- mitella             - (gedurende + 2 weken)
 

Operatief: 

Indicaties: 

  1.  letsel van de vaatzenuwstreng
  2.  open fracturen met naar buiten stekend bot
  3.  bedreigde huid
  4.  bij aanwezigheid van homolaterale scapulahalsfractuur met dislocatie
  5.  laterale claviculafracturen (veel dislocatie, hoge pseudo-artrose kans) bij actieve volwassenen  (b.v. sporters)


relatieve indicatie:

  •  gedisloceerde midschachtfracturen (geen botcontact van de fragmenten)
  •  fractuur met 3 of meer fragmenten

clav4clav5
dreigend perforatie van de huid

clav1relatie clavicula-plexus brachialis

plaatosteosynthese geeft een risicoreductie bij gedisloceerde midschachtfracturen van 86%
graad B/C bewijs (metaanalyse Zlowodzki,  J ortop trauma 2005)
 
 
Overleg met chirurg 
DCP-plaat (tenminste 5-gats) of (hoekstabiele)reconstructieplaat
cla1_1_1

cla2_1_1
clav3

verplaatsing van de fragmenten bij laterale fractuur
door tractie m. sternocleidomastoideus

Nabehandeling

Mitella  - gedurende 2 weken
            - na 1 week beginnen met
              slingeroefeningen                 Instructie: eerste 2-3 weken arm niet meer dan 90° abduceren

Controleschema p.k.
1 week poliklinisch
kinderen slechts 1 week

Controleschema p.k.
U bevindt zich hier: Home Bovenste extremiteit Claviculafractuur