Traumaprotocol

Carpalia fracturen van de pols

Beoordeling ONDER CONSTRUCTIE Uitvoering en toelichting:
De meeste voorkomende fracturen van de carpalia van de hand
 
Mechanisme   Val op de hand in hyperextensie of t.g.v. geforceerde dorsaalflexie van de pols 
 
Kliniek

- Meestal t.g.v. geforceerde dorsaalflexie van de pols
- Typisch drukpijn in het tabatière anatomique

Xft.: pols en  naviculare- of scaphoidserie

Er zijn geen goede, betrouwbare klinische tests om een fractuur aan te tonen danwel uit te sluiten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

naviculare2

Let op: verwijde tussenruimte naviculare en lunatum
scapho-lunaire luxatie = teken van ligamentair letsel

Lokaliseer:
(i.v.m. prognose immobilisatieduur)

De anatomie van de pols 

De pols is een complex gewricht waar meerdere structren aan deelnemen.
De belangrijskte zijn:
 • Distale radioulnaire gewricht (DRU)
 • Radiocarpale gewrichtjes
 • Triangulaire fibrocartilagineuze complex (TFCC)
 • Scapholunaire complex

Pols anatomie lateraal carpalia

Pols anatome PA carpalia

 

naviculare1

 

A   proximaal
B   midden (= taille
C   distaal  (= tuber)

Behandeling  

Conservatief:

Meestal : gipsspalk gedurende een 
              week, bij proximale fracturen bovenarmspalk

Erna      : circulairgips  voor 6-12 weken, bij proximale 
              fracturen 3 weken bovenarmsgips, daarna 2 weken navicularegips

 • A  proximaal: 6 – 12 weken vaak: non union
 • B  midden: 6 – 12 weken
 • C  distaal: 6 weken


N.B. Indien er klinisch sterke aanwijzingen 
           zijn voor een naviculare fractuur en 
           de Xft.’s laten géén afwijkingen zien:
           geef spalk voor 1 week
 

Operatief:

 • Bij gedisloceerde fracturen ( > 1mm of > 15 angulatie )O
 • proximale poolfracturen
 • carpale instabiliteit
 • fracturen die deel uit maken van complexe handletsels


Later : bij non-union

De huidige trend is een neutrale stand van de pols.
Immobilisatie van de duim heeft geen additioneel voordeel
 

De proximale pool is volledig afhankelijk van intraossale bloedvoorziening, daarom treed er vaker een non union op bij fracturen van de proximale pool
 
 
 
 
 
 
 
 

negatieve X MRI na één week indien klinisch onderzoek nog steeds verdacht is
meeste farcturen zijn waist fracturen en minimaal gedisloceerd.
> 90% geneest met gipsbehandeling

non union treed op bij gemiste of niet behandelde fracturen en soms bij adequate immobilisatie of fixatie.

HerbertScrew

Herbertschroef

Nabehandeling   
- Mitella
- Eventueel pijnstilling

Controleschema p.k.

+ 7 dagen 
- bij duidelijke naviculare fractuur >> circulair gips
- bij mogelijke naviculare fractuur
  dan : gipsspalk af +  klinisch onderzoek

Operatief: zie voor nabehandelijk het operatieverslag van de operateur.

Recept
 

In de status vermelden
 

blijft de klinische verdenking bestaan: MRI ,CT of botscan
os naviculare aanvragen

U bevindt zich hier: Home Bovenste extremiteit Naviculare (scaphoid) fractuur van de pols