Traumaprotocol

Pols en Onderarm fractuur bij kinderen

Diagnostiek bijzonderheden: Uitvoering en toelichting:
Meestal direct inwerkend geweld (val/ slag)
Symptomen: pijn + zwelling + evt. abnormale
stand
Xft.: 2 richtingen
onderarm/ elleboog/ pols

komt bij kinderen veel voor
ook Monteggia fracturen

aparte foto’s elleboog en pols
Behandeling  

1. Radius- en/ of Ulnaschacht fractuur
vaak incomplete en greenstick fracturen

Behandel kinderen met een midschacht onderarmfractuur zonder dislocatie conservatief met gips
waarbij drie weken bovenarmgips gevolgd door twee tot drie weken onderarmgips de voorkeur heeft.

Reponeer bij een angulatie vanaf 15 graden onder de 10 jaar en vanaf 10 graden boven de 10 jaar.
Ook dislocatie leidend tot volledig verlies van botcontact is een indicatie tot repositie.

Conservatief:
repositie onder narcose
+ gipsspalk 4 – 10 weken (zie onder)
bijv.:

 • met “Chinese” vingers arm ophangen aan infuusstandaard
 • met vaseline ingevette sling om bovenarm met gewicht eraan
 • reponeren en manipuleren
 • ingipsen en sling verwijderen
 • 3-punts druk in gips
 • afwerken gips

 

N.B. repositie m.b.v. beeldversterkercontrole

Immobilisatie duur:

  • Behandel kinderen met een gedisloceerde of geanguleerde midschacht onderarmfractuur die
   stabiel is na repositie conservatief met gips waarbij drie weken bovenarmgips
   gevolgd door drie weken onderarmgips de voorkeur heeft.

Controleer de conservatief behandelde midschacht fracturen van de onderarm altijd
röntgenologisch na 7 tot 10 dagen; bij verslechtering van de stand kan dan nog worden
overgegaan tot osteosynthese.Onderarm Midschacht

Operatief: bij:

 • rotatie afwijkingen
 • gecompliceerde fracturen
 • interpositie
 • instabiliteit na repostie
 De voorkeur heeft intramedullaire fixatie van radius en ulna met behulp van Elastic Nails (TEN of Nancy).

Adviseer bij kinderen een sportverbod tot 3 maanden na het ongeval na de behandeling van een midschacht
onderarmfractuur in verband met de grote kans op een re-fractuur (met name bij kinderen >10 jaar).

De Elastic nails worden bij voorkeur na ca 6 maanden verwijderd.


2. Greenstick fractuur Radius en/of Ulnaschacht

Conservatief:
± ’t zelfde als 1, onderarmgipsspalk

karakteristiek: periost en cortex zijn aan één kant intact
Bij repositie moet dit verscheurd en gebroken worden, dit om secundaire dislocatie te vermijden

Operatief: niet

 

3. Fractuur distale 1/3 deel radius en/ of ulna schacht

a. Torusfractuur
vervorming cortex zonder onderbreking
- geringe knikstand bot ene zijde met vouw
- periost andere zijde intact

b. Greenstick fractuur
- geringe knikstand bot ene zijde
- periost andere zijde kapot

c. Complete fractuur
-alles gebroken

Conservatief: 

 

Indicaties voor repositie zijn:

 

 • 0-5 jaar: > 25 graden angulatie
 • 5-10 jaar: > 15 graden angulatie
 • > 10 jaar: > 10-15 graden angulatie
 • Dislocatie met < 50% botcontact

• weinig dislocatie: dorsale onderarm gipsspalk
   torus 1 week gips, greenstick 2 weken gips
• véél dislocatie: repositie + doorscheuren periost aan de andere zijde + dorsale onderarmgipsspalk,

Onderarmsgips lijkt een goed alternatief voor bovenarmsgips bij gedisloceerde distale onderarmsfracturen

Aanwijzingen voor minder verlies van reductie of redislocatie bij onderarmgips Maar niet significant

Duidelijk minder beperkingen in ADL bij onderarmsgips.

Reponeer een epifysiolyse/ epyfysairfractuur van van de distale radius niet meer opnieuw na 10 dagen,
maar accepteer dan de eventuele nieuw ontstane dislocatie.


N.B. gesloten repositie:

goede asrichting nastreven
> 10 jaar minder dislocatie accepteren (< 15°)
eventueel bovenarmgips

Operatief:

alléén als conservatief niet lukt òf bij comminutie

Fixeer na repositie van de distale onderarmfractuur bij kinderen op de OK bij voorkeur de distale radius 
met percutane K-draden en breng een onderarmgips aan, voor 4 weken. 
De fixatie zal secondaire dislocatie van de radius voorkomen, en zo een ongewenste tweede ingreep.
lang circulair gips met 90° flexie in de elleboog
Tractie kan dus manueel òf met “Chinese vingers”

Arm goed hoogleggen
Let op: capillaire refill vingers
sensibiliteitsstoornissen

 

 

 

 

 

 

 

  fracture-torus-6095 2
Torus fractuur

- Hoe jonger de patiënt hoe meer angulatie door groei gecorrigeerd zal worden (remodellering bij kinderfracturen)
- in 90° flexie in de elleboog, 6-8 weken

 greenstick
  Greenstick fractuur

 

 

 

 
Abraham A, Handoll HHG, Khan T. Interventions for treating wrist fractures in Children (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4.

Paneru S.R, Raju Rijal. Radomized controlled trail comparing above- and below-elbow plaster cast for distal forearm fractures in children. J Child Orthop 2010;4:233-237

Nabehandeling:  

Torus          1 week gipskamer
greenstick   2 weken ipskamer

na repositie: 1 week gipskamer met foto

conservatief midschacht:  7-10 dg gipskamer met controlefoto

operatief: 1 week gipskamer

 


U bevindt zich hier: Home Bovenste extremiteit pols en onderarmfractuur bij kinderen