Traumaprotocol

Proximale humerus fractuur

 

Diagnostiek bijzonderheden: Uitvoering en toelichting:

Symptomen:

  • pijn schouder en bovenarm
  • de gezonde arm ondersteunt meestal de gekwetste arm
  • meestal t.g.v. val op de (gestrekte) arm
  • let op: begeleidend plexus brachialis letsel


Xft.: in 2 richtingen evt 3 richt. (axillair) geïnclaveerde fracturen , soms nauwelijks te zien.

Onderscheid:

a. Kop hals fracturen

b. Tuberculum majus fracturen van de humerus soms bij een schouderluxatie vaak bij multifragmentaire fracturen van a of c

c. Subcapitale humerusfracturen meestal ter hoogte van collum chirurgicum soms tuberculum majus of minus erbij gebroken

d. Bij kinderen: meestal t.g.v. een val soms geboortetrauma

N.B. De humerusepifyse bij de pasgeborene is niet te zien op de Xft. Bij twijfel of er een fractuur is, Echo of MRI doen

proxhumer3proxhumer1

proxhumer4

Behandeling volwassenen
Conservatief: a, b en c:
  • jong: nagenoeg géén dislocatie
  • ouderen: meer dislocatie acceptabel
 

Operatief: a en c:

  • jong: veel dislocatie en veel fragmenten
  • ouderen: zéér veel dislocatie en > 3 fragmenten
  • Tuberculum fracturen met veel dislocatie (subacromiaal) 
Collar ’ n cuff + slinger oefeningen na 1 week

1 of 2 of 3 fragmenten bij a en c (evt. eerst repositie onder narcose) 2 fragment fracturen v.d. kop
c: 30° hoekstand acceptabel bij dwarse fractuur en geïnclaveerde fracturen 

 

 

Open of gesloten repositie en (percutane) K-draad fixatie

osteosynthese met UHN/polarispen/ schroeven/ platen of
Kophalsprothese 
 proxhumer2

Behandeling Kinderen

Conservatief:
jong: tot 40° hoekstand acceptabel
adolescent: tot ± 15° acceptabel

Operatief:
Epifysiolysis met veel dislocatie

collar ’n cuff
bij grove dislocatie: gesloten repositie en tractie (zie protocol: Proximale ulna tractie)

Nabehandeling
Genezingsduur – volwassenen:
4 – 6 weken eenvoudige fracturen
6 – 8 weken comminutieve fracturen

N.B. Cave avasculaire kopnecrose
Controleschema p.k.
1 week

Na ± 1 week starten met slingeroefeningen
Na ± 2 –3 weken actiever oefenen
Eventueel fysiotherapie
geeft slechte functie! vnl. bij a:  kophalsfracturen
U bevindt zich hier: Home Bovenste extremiteit Proximale Humerus fractuur