Traumaprotocol

Metacarpale fractuur II-V

Diagnostiek bijzonderheden:  Uitvoering en toelichting
Meestal MC 5 en 4

Xft.:  AP en ¾

Xft.: Zuiver dwars: extra bij dwarse buigfractuur van MC-5

rotatie beoordelen !
 bij buigen van de metacarpale en IP gewrichten, moeten de toppen van de vingers naar het tuberculum van het os naviculare wijzen.

Meestal voldoende

Betere beoordeling van de mate van dislocatie

Behandeling volwassenen:  

conservatief

      35          36       37        38      39        40           41           42
 

1. Snel actief oefenen: 35 en 37

a. 35                   met "Buddytape"
35

én: chip-fractuurtjes t.p.v. MCP-gewr. door (sub-) luxatie


 
 

b. 37

37kopje MC 3,4 en 5 ( V= boxer's fractuur )

Conservatieve behandeling: drukverband 1 wk, oefenen op geleide van de pijn.
 

   Angulatie die mag worden geaccepteerd:
       -    metacarpale II of III: 15°
       -    metacarpale IV:        20°
       -    metacarpale V:         70°

rotatie is niet acceptabel
 

2. Repositie en/ of Spalken, 38,39,40 en 42, 36 en 41 proberen

38-42
 repositie + spalk + 3 wk. met snel oefenen
 
 

  
      38      39        40     42 

 
 
 

Operatief (evt. 36,41,37 en 40 en 39 bij volledige dislocatie), 
                            erna snel oefenen  

 

 

 

 

 

 

 

     36-40
           36     37            40          41 

    • als repositie niet lukt of om ontsierende knobbel te vermeiden
    • Als angulatie op zuivere dwarse Xft. na repositie > 30  blijft
  • bij multipele metacarpale fracturen met instabiliteit
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 

+ 3 weken erna eventueel bij sport
 
 
 
 
 
 

Repositie en gipsimmobilisatie geeft vaak veel stijfheid.

Waarschuw patiënt dat het functionele resultaat weliswaar meestal zéér goed is, doch dat een knobbel dorsaal in 3e, 4e, of 5e straal zichtbaar kan blijven. 

boxersboxer1
 
 

"Cockup"-spalk: goed aangemodelleer- de volaire spalk met dorsiflexie en lichte ulnaire deviatie in de pols die de metacarpale boog ondersteunt
- dorsiflexie pols + 40 
- MCP + 90  gebogen
- IP + 0  gestrekt.

oa-handspalk
 

Overleg met chirurg 
Meestal is gips erna niet nodig.

 K-draad transfixatie, plaatosteosynthese ofbijv. bij open fracturen: fixateur externe
 
 

vingers2

1 stevige gebogen K-draad of schroef/plaat-osteosynthese

Behandeling kinderen :  
  Consolidatie duur + 2 weken
Nabehandeling:  

1 week verhoogde mitella
Xft.’s maken  ter beoordeling van de consolidatie is zinloos

Controleschema p.k.

Zie bovenstaand schema
Vaak + 1 week poliklinisch

Géén Xft.’s afspreken
Klinische consolidatie beoordelen

 

 

U bevindt zich hier: Home Hand Metacarpale fractuur II-V