Traumaprotocol

Aangezichtsfracturen

zygoma3ddentoalveolaire trauma

onderkaakfractuur

middengezichtsfractuur

neusfractuur

sinus frontalisfractuur

zygoma-, acrus zygomaticus en orbitabodemfractuur

Bij een trauma van het hoofd kunnen letsels ontstaan van de weke delen, het aangezichtsskelet en de tanden. Na een ongeval waarbij alleen een letsel van de tanden en eventueel van de processus alveolaris is ontstaan, een zogenoemd dentoalveolair trauma, hoeft een patient niet altijd naar een kaakchirurg te worden verwezen. Veel van deze letsels kunnen ook door een tandarts worden behandeld. Alleen wanneer er tevens uitgebreide gelaats- en/of intraorale verwondingen zijn of wanneer het vermoeden bestaat van een fractuur van het aangezichtsskelet of van bijvoorbeeld neurologisch lijden, is directe verwijzing naar een kaakchirurg of een spoedeisende hulppost van een ziekenhuis geïndiceerd.

Algemeen:
  • bij een combinatie van weke delenletsel en tand- en/of aangezichsschedelletsen dient in principe eerst het tand- en aangezichtsletsel te worden verzorgd en pas daarna het letsel van de weke delen. Door een ernstige bloeding en vrijliggend bot kan echter soms een andere volgorde nodig zijn. Dus: het weke delenletsel wordt pas behandeld nadat de fracturen zijn behandeld. Worden dezen in een later stadium behandeld dan provisorische wondverzorging.
  • inspectie van de mondholte is slechts mogelijk wanneer de mond schoon is en (delen van) de gebitsporthese zijn verwijderd.
  • overleg met dienstdoende kaakchirurg in een vroeg stadium, liefst voordat CT-onderzoek worden verricht. Er is meestal geen indicatie voor acuut CT-onderzoek.
Letsel van de weke delen van het aangezicht:
Bij een aangezichtstrauma kunnen soms aanzienlijke beschadigingen ontstaan van de huid en slijmvliezen. Vaak wordt de aandacht gericht op de huidbeschadiging, maar ook de onderliggende structuren, zoals het bot of een zenuw, kunnen beschadigd zijn. Onderzoek hiernaar is noodzakelijk vorodat de wond wordt behandeld. Letsels van een of meer takken van de nervus facialis, de nervus trigeminus en de afvoerwegen van de glandula parotidea en de traanwegen kunnen het best direct worden hersteld. De weken delen in het hoofd/hals gebied zijn dermate goed doorbloed dat gevaar voor infectie en necrose gering is.
Fracturen van het aangezicht:

 

De maxillofaciale traumata zijn onder te verdelen in:

dentoalveolaire trauma

onderkaakfractuur

middengezichtsfractuur

neusfractuur

sinus frontalisfractuur

zygoma-, acrus zygomaticus en orbitabodemfractuur

U bevindt zich hier: Home Hoofd Aangezichtsfracturen