Traumaprotocol

Schedel- hersenletsel

Licht schedel-hersenletsel (LSHL) bij volwassenen (> 16-17 jaar)

link naar de volledige CBO richtlijn 2011

Algemeen: Uitvoering en toelichting:

Traumatisch hoofdletsel wordt gedefinieerd als iedere vorm van letsel
aan het hoofd uitgezonderd oppervlakkig letsel in het aangezicht.

De volgende kenmerken moeten bij eerste onderzoek aanwezig zijn om
te
kunnen voldoen aan de gradering licht traumatisch hoofd/hersenletsel:

1) Glasgow Coma Scale score 13-15.
2) Indien posttraumatisch bewustzijnsverlies: maximaal 30 minuten.
3) Indien posttraumatische anterograde amnesie: maximaal 24 uur

ernstig schedel- hersenletsel:

TRAUMATEAM oproepen ( traumascore<12)

GCS <13 ernstige cerebrale uitval, zichtbarerontgenologische fracturen

probeer voor intubatie informatie te krijgen over sensibiliteit en motoriek van de extremiteiten.


 Voorkom hypovolemie

 Voorkom hypoxie

 

Opvang geschiedt volgens het ATLS protocol


Glasgow Coma Scale

i.g.v. kinderen (< 16-17 jaar) kinderarts bellen

 

Head2

 

Bij de eerste opvang (primary survey) komt het oriënterend neurologisch onderzoek aan het
einde bij de D van Disability (neurologische evaluatie). Hier wordt een kort en snel
neurologisch onderzoek uitgevoerd.

Hierbij wordt gekeken naar de GCS, pupilgrootte en reactie,
tekenen van lateralisatie en eventueel letsel van het ruggenmerg (ATLS 2008).


Na het veiligstellen van de vitale functies dient een uitgebreider neurologisch onderzoek
plaats te vinden, hetgeen in ieder geval bestaat uit:

 

  • beoordeling van het bewustzijn (door middel van de GCS),
  • oriëntatie en geheugen (met name retrograde en anterograde amnesie en inprentingstoornis),
  • een neuro-ophtalmologisch onderzoek (pupilgrootte en lichtreactie, oogbewegingen
  • onderzoek van de ledematen (motoriek, reflexen (in het bijzonder de voetzoolreflex
  • tekenen van eventueel letsel van het ruggenmergonderzoek van het gelaat en schedel
    (mimiek, aanwijzingen voor (schedelbasis)fractuur (liquorrhoe, brilhematoom palpatoire afwijkingen)

 

Battle'_sign1

Battle sign : haematoom achter oor
aanwijzing voor schedelbasisfractuur
LSHL en antistolling
Bij een patiënt met LTH die orale antistolling gebruikt en bij wie op de CT schedel/hersenen
een intracrani.le bloeding, hemorrhagische contusiehaard of sub-/epidurale bloeding wordt
gezien, dient de antistolling zo snel mogelijk gecoupeerd te worden met vitamine K en
Cofact tot een INR waarde =1.5.

Bij een harde indicatie voor antistolling en afwijkingen op de

CT schedel/hersenen dient een individuele afweging gemaakt te worden, op basis van de
ernst van de afwijkingen op de CT.

Bij een normale CT schedel/hersenen en een “doorgeschoten” antistolling wordt de orale
antistolling enkele dagen onderbroken en aanvullend vitamine K gegeven tot de INR-
streefwaarden zijn bereikt.

Bij een normale CT schedel/hersenen en een goed ingestelde INR hoeft de antistolling niet
gecoupeerd te worden.

indicatie-CThead

indicatie-CThead-inderen

 

flowkind

GCS

 

Revised Trauma score

PT GCS Systolische BD Ademhalingsfrequentie
4 13-15 > 89 mm Hg 10 - 20 /min
3 9 - 12 76-89 mm Hg > 29/min
2 6 - 8 50-75 mm Hg 6 - 9 /min
1 4 - 5 1 - 49 mm Hg 1 - 5/min
0 3 0 0
RTS = GCS + Systolische BD + Ademhalingsfrequentie

 aanbev1

aanbev2

wekschema

Uw kind/ familielid heeft een ongeval gehad, waarbij hij/ zij een letsel van het hoofd
heeft opgelopen. Op grond van het onderzoek dat in het ziekenhuis is gedaan wordt
het verantwoord geacht uw kind/ familielid met u mee naar huis te laten gaan.
Aangezien er de eerste 24 uur na een hoofdletsel een zeer kleine kans op
verslechtering bestaat, is het raadzaam in die periode iemand extra in de gaten te
houden. Dit kunt u doen door te kijken of het kind/ familielid normaal op u reageert, u
herkent en antwoord geeft op vragen. Als hij/ zij slaapt moet u hem/ haar wakker
maken. Krijgt u geen normale reactie van uw kind/ familielid of is hij/ zij niet goed
wakker te krijgen, dan moet u contact opnemen met de diensdoende arts van de
Spoed Eisende Hulp (SEH) via de telefooncentrale van uw ziekenhuis. Hoe te controleren?
- het kind/ familielid aanspreken als het wakker is, zonodig wekken door middel
van roepen of bewegen van het kind
- kijken of hij/ zij u herkent en reageert op vragen en eenvoudige opdrachten

Hoe vaak controleren?
- elke 2 uur

Hoe lang controleren?
- kinderen tot 24 uur na het ongeval
- volwassenen tot de ochtend na het ongeval

Adviezen betreffende verder herstel
Volgens het onderzoek verricht in het ziekenhuis heeft uw kind/ familielid een lichte
hersenschudding opgelopen. De eerste dagen na het ongeval kunnen een aantal
klachten optreden. De meest voorkomende klachten zijn hoofdpijn, duizeligheid en
slechte concentratie. Meestal is binnen enkele dagen het grootste deel van de
klachten verdwenen en kan uw kind/ familielid de normale activiteiten weer hervatten.
Strikte bedrust is niet noodzakelijk, wel is het aan te raden om meer rust te nemen en
de eerste dagen niet te sporten. Voor kinderen geldt dat ook, maar die geven zelf
meestal wel aan of ze iets aankunnen. Bij pijn kan eventueel een pijnstiller
(paracetamol) ingenomen worden. Indien na 1-2 weken nog klachten aanwezig zijn,
dan adviseren wij voor uw kind/ familielid een afspraak te maken bij uw huisarts.
Zonodig kan deze een controleafspraak maken op de polikliniek Neurologie.

U bevindt zich hier: Home Hoofd Schedel- Hersenletsel