Traumaprotocol

Teen fractuur

Diagnostiek bijzonderheden: Uitvoering en toelichting:
locale pijn + zwelling
soms: subunguaal hematoom
 

Xft.: 2 richtingen + ¾ 

teen2teen3teen5

Vaak door stoten tenen

onderscheid: intra- en extra-articulair 

teen1

Behandeling volwassenen
Conservatief: 
-    álle extra-articulaire fracturen dig. 2 t/m 5
     (vaak ook intra-articulaire)
 
 

-    Hallux

Operatief: 
- vnl. Hallux
     intra-articulaire fractuur basisfalanx met dislocatie

Living splint, gedurende 2 weken 
 
 
 
 
 

stevige schoen of gips gedurende 4 weken
 

repositie + K-draadfixatie (percutaan) 
 
Behandeling kinderen
idem
Nabehandeling:
Hallux fracturen
(conservatief en operatief)

soms later schoenaanpassing nodig 

Controleschema p.k.

± 1 week – 10 dagen

dorsale gipsspalk gedurende 1 week
erna onderbeenloopgips gedurende 3 weken
U bevindt zich hier: Home Onderste extremiteit Teen fractuur