Traumaprotocol

Letsels Cervikale Wervelkolom bij volwassenen

Diagnostiek Bijzonderheden

Bij welke (volwassen)patiënten is afbeeldend onderzoek van de wervelkolom (cervicale, thoracale en lumbale) geïndiceerd?

Aanbeveling CBO

Het wordt aanbevolen om één van de klinische beslisregels te gebruiken om traumatisch letsel van de cervicale wervelkolom met behulp van anamnese en lichamelijk onderzoek uit te sluiten en op deze manier onnodig radiologisch onderzoek te voorkomen.

De werkgroep heeft hierbij een voorkeur voor de NEXUS low risk criteria (NLC) ten opzicht van de Canadian C-spine rules (CCR) omdat deze makkelijker te implementeren lijken en ook gevalideerd zijn voor ouderen.

Het weglaten van één van de criteria van de NLC klinische beslisregel, zoals in de ‘ATLS® student manual 2004’ is aangegeven, wordt door de werkgroep afgeraden.

De werkgroep beveelt aan ook voor de thoracale en lumbale wervelkolom de indicaties voor beeldvormende diagnostiek te stellen op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek.

 

NEXUS criteria
Geen pijn in de middenlijn cervicaal
Geen focale neurologische uitval
Normale alertheid

Geen intoxicatie

Geen pijnlijk afleidend letsel

Röntgenonderzoek

Aanbeveling CBO richtlijn

In verband met de lage sensitiviteit van het conventionele röntgenonderzoek van de cervicale wervelkolom adviseert de werkgroep om bij alle patiënten na een ongeval, en met een indicatie voor beeldvormende diagnostiek van de cervicale wervelkolom, een CT scan te maken.

Wanneer bij patiënten na een ongeval, om welke reden dan ook, de bovenstaande regel niet gevolgd kan worden, gelden de volgende aanbevelingen:

  • Het wordt aanbevolen bij alle patiënten met een verminderd bewustzijn (Glascow Coma Scale <15) na een ongeval een CT van de cervicale wervelkolom te verrichten als screeningstest.
  • Het wordt aanbevolen om ook bij andere patiënten met een hoog risico op een traumatische afwijking van de cervicale wervelkolom, geselecteerd met behulp van het traumamechanisme en lichamelijk onderzoek, een CT van de cervicale wervelkolom te verrichten.
  • Het wordt aanbevolen om bij ouderen een CT van de cervicale wervelkolom te verrichten.
  • Het wordt aanbevolen om bij neurologische klachten, herleidbaar tot de wervelkolom, een CT van de cervicale wervelkolom te verrichten.
  • Het wordt aanbevolen om bij veel pijn een CT van de cervicale wervelkolom te verrichten.
  • Het wordt aanbevolen om bij patiënten, die een CT krijgen van een ander deel van het lichaam, een CT van de cervicale wervelkolom te verrichten.
  • Het wordt aanbevolen om de scanprotocollen te optimaliseren om een zo laag mogelijke stralingsdosis te gebruiken.

Voor de CBO richtlijn acute traumatische wervelletsels klik hier

 

 

Voor kinderen zie hier

CBO richtlijn acute traumatische wervelletsels

hoog risico ongevalsmechanisme: 

val van > 1 meter of 5 traptreden
axiale belasting op het hoofd (duik zwaar voorwerp)
autoongeval>100 km/u of over de kop of uit auto geslingerd
fietsongeval
aanrijding met camper, bus of vrachtwagen
aanrijding door voertuig met hoge snelheid
 
 
 

 

 

 

contra-indicatie immobilisatie CWK d.m.v. een nekkraag
• Ontstaan of verergering van pijn, spierkramp of uitvalsverschijnselen tijdens of na aanbrengen nekspalk.
• Vreemde voorwerpen in halsstreek
• Abnormale stand hoofd t.o.v. romp

Manuele immobilisatie toepassen

Consulten


• Radioloog

• Neuroloog

 

 

 

 

bij sensibele of motorische stoornissen

Behandeling nekletsels  
Distorsie
• Luxatie

• fractuur

 

Neuroloog niet in consult, tenzij er sensibele en/ of motorische stoornissen
of plexus uitval is.

Lichte distorsie: expectatief
Ernstige distorsie (veel pijn):
zachte halskraag

• Neuroloog in consult wervelimmobilisatie
overplaatsing centrum met arts

• neuroloog in consult
behandeling afhankelijk type fractuur
Bij overplaatsing belt de neuroloog de neurochirurg
en simultaan belt de traumachirurg de traumachirug van het ontvangende ziekenhuis

 

 immobilisatie van de nek niet nodig indien:

Geen afwijkingen gevonden na rontgenonderzoek                
De patient:
wakker en alert is
geen tekenen vertoont van intoxicatie
geen bewustzijnsstoornissen heeft.
geen neurologische afwijkingen heeft
geen midline nekpijn heeft
geen afwijkingen of pijn bij palpatie in de nek geeft
geen pijn in en andere regio heeft
hoofd en nek in alle richtingen kan bewegen zonder pijn.
24292573

 

 

Dens fractuur


89948248

 

type II dens fracture. Lateral radiograph shows a fracture through the base of the odontoid process (dens) with the dens and C1 posterior to C2 (arrow indicates fractured base of dens)." Figure on right (c) 1999 David Klemm;

 

Fractures of the dens are commonly classified according to a scheme proposed by Anderson and D'Alonzo into types I, II, and III. Type II fractures are the most common, and consist of a fracture through the base of the dens, at its junction with the C2 body. Type II fractures have a very high incidence of nonunion if not surgically fused. If the fracture extends through the upper body of C2, it is classified as type III. Type III fractures usually heal completely with external immobilization. The type I fracture is an avulsion fracture of the tip of the dens. This is an extremely rare injury."

 

 

Jefferson fracture

Jefferson fracture. Anteroposterior tomogram at the craniocervical junction demonstrates lateral mass of C1 (arrows) lying lateral to the lateral masses of C2 (arrowheads) on both the left and right sides as a result of spread of the ring of C1. Figure on right (c) 1999 David Klemm

Jefferson fracture

Jefferson fracture. Computed tomographic image through ring of C1 shows the anterior arch fracture (small arrow). Another small fragment (curved arrow) is shown lateral to the dens. The posterior arch fracture (arrowhead) on the right is not clearly demonstrated on this cut. Figure on right (c) 1999 David Klemm

Combinatie van Dens en Jefferson fractuur


 

Hangman's fracture

 

Hangman's fracture. Lateral radiograph reveals markedly increased prevertebral swelling (two short arrows) associated with the fracture at the posterior aspect of C2 pedicles (medium arrow). Displacement is obvious by following the posterior spinal line (long arrow).Figure on right (c) 1999 David Klemm

 

Flexie teardrop fractuur van de cervicale wervelkolom

  • ernstig letsel veroorzaakt door combinatie van flexie en compresie van de CWK, vaak na duik in ondiep water.
  • vaak gepaard gaande met anterior cord syndroom of quadriplegie.
  • instabiele fractuur met letsel posterieure ligamenten

teardrop1 

  

 

U bevindt zich hier: Home Romp & Nek Cervikale wervelkolom